Atesty polskie i międzynarodowe

 

Polskie Atesty

 

Składniki preparatów CaliVita Intenrational są pochodzenia naturalnego. Są to produkty do spożycia zaliczane do tzw. dietetycznych środków spożywczych, co oznacza, że mogą być bezpiecznie stosowane bez kontroli lekarza, zgodnie z zaleceniami i dawkowaniem umieszczonym na polskiej etykiecie. 

Suplementy żywieniowe CaliVita International znajdujące się w polskiej ofercie, posiadają wymagane w Polsce zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) - są wymagane w przypadku dietetycznych środków spożywczych lub posiadają zezwolenia Polskiego Zakładu Higieny (PZH ) - w przypadku kosmetyków. Każda dostawa otrzymuje orzeczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID) o braku zastrzeżeń co do importowanych środków spożywczych.

Obecnie GIS nie wydaje już decyzji zezwalających jak to było wcześniej, chociaż nadal prowadzi prace związane z rejestracją produktów. Wyjątek od reguły stanowi tzw. "nowa żywność", na którą firmy zgłaszające produkt otrzymują decyzje lub GIS może wydać decyzję zakazującą wprowadzenia produktu na rynek.

Oznakowanie wszystkich preparatów jest zgodne z wymogami polskiego prawodawstwa oraz Unii Europejskiej - posiadają etykietę, akceptowaną przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), zawierającą wszystkie wymagane informacje.

 

Dla suplementu diety ZenThonic (producent: CaliVita International)
- firma otrzymała pismo przewodnie Głównego Inspektora Sanitarnego o nr:

GIS-HŻ-4433-D-1175,1335/WB/05/06.

 

 

Światowe atesty - Certyfikat GMP?

Dobra Praktyka Produkcyjna to gwarancja najwyższej jakości produktów. Nazwa ta kryje się pod międzynarodowym skrótem GMP - Good Manufacturing Practice. GMP ma miejsce wtedy, gdy zapewniona jest stała i ścisła kontrola wszystkich elementów produkcji na wszystkich, kolejnych etapach powstawania produktu. Spełnienie wszystkich warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do wydania pozytywnej opinii produktom firm: 4 Life Products, Perfect Nutrition i CaliVita, oferowanym przez firmę dystrybucyjną CaliVita International.

Dlaczego posiadanie GMP jest ważne?

Posiadanie GMP jest ważne dlatego, że kupując preparat leczniczy lub suplement żywieniowy chcielibyśmy mieć 100% pewność, że nie będzie to produkt wadliwy, że ma wszystkie podane na opakowaniu składniki i nie zawiera żadnych zanieczyszczeń. Ma on pomóc, a przede wszystkim nie może zaszkodzić!

Przy wytwarzaniu produktów spożywczych lub leków, spełnianie wymogów GMP jest niezwykle ważne!
Dobra Praktyka Produkcyjna, to zbiór dokumentów opisujących procedury związane z wytwarzaniem produktu i zabiegi na nią się składające. Stąd też producenci dbają o to, aby wszelkie wykryte niedociągnięcia na którymkolwiek z etapów produkcji niezwłocznie usuwać i od razu tworzą zabezpieczenia na przyszłość.
Końcowa jakość produktu jest wynikiem jakości surowców z jakich on powstaje, ale również determinują ją takie czynniki jak: otoczenie zakładu produkcyjnego i stan budynków oraz bezwzględne przestrzeganie technologii produkcji - a tym samym higieny maszyn i urządzeń, dokładność procesów mycia i dezynfekcji, higieny personelu oraz nadzorowanie magazynowania i dystrybucji produktów. 

 

GMP określa szczegółowo wymogi, jakie powinny być spełnione przez producenta na tych obszarach. Jeśli jeden z etapów produkcji, np. magazynowanie surowców nie jest zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, wówczas taki producent nie spełnia wszystkich niezbędnych warunków i traci certyfikat GMP, a co za tym idzie również FDA.
Prowadzenie produkcji ściśle według dokumentacji GMP daje producentom prawo do certyfikatu FDA

 

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA)

Food and Drug Administration (FDA) - Agencja do spraw Żywności i Leków, jest w Stanach Zjednoczonych naczelną organizacją, zajmującą się kontrolą środków spożywczych i leków. Organizacja ta jest uważana, za najbardziej rygorystyczną na świecie instytucję kontrolującą i opiniującą żywność i leki. Stąd też wydanie przez nią pozytywnej opinii na temat danego produktu jest uznawane na całym świecie jako wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie zastosowanych w nim składników.

Spełnienie wszystkich warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do wydania pozytywnej opinii suplementom następujących firm produkcyjnych: 4 Life Products, Perfect Nutrition i CaliVita, oferowanym przez firmę dystrybucyjną CaliVita International.

Jakie należy spełnić warunki, aby taką opinię otrzymać?

Preparat ubiegający się o pozytywną opinię FDA musi być wyprodukowany zgodnie z normami GMP.
Agencja do spraw Żywności i Leków dokładnie sprawdza preparat (posiadający certyfikat GMP) pod względem:
• jaki jest jego wpływ na organizm - chodzi o zbadanie, czy stosowanie produktu jest bezpieczne?
• ocenia jego oznakowanie - wskazania producenta dotyczące zastosowania i dawkowania preparatu.

Według FDA, suplement diety może zawierać takie substancje czynne jak: witaminy, składniki mineralne, aminokwasy, zioła lub inne surowce roślinne, enzymy, oleje z ryb. Suplement powinien być wytwarzany w postaci tabletek, pastylek, kapsułek, drażetek lub w formie płynu. Musi być oznakowany jako "suplement żywieniowy" - w Polsce "dietetyczny środek spożywczy" - i nie może być przedstawiany jako żywność konwencjonalna.

 

Uwaga dotycząca produktów różnych firm!

 

Od 1994 roku zgodnie z uchwałą amerykańskiego kongresu, suplementy nie podlegają przepisom jak sprzedaż leków i są zwolnione z obowiązku posiadania certyfikatu FDA. Jednak ich producenci powinni poinformować swoich konsumentów, iż stosowane przez nich produkty nie zostały poddane kontroli FDA.

 

ZENTHONIC

ZAWARTOŚĆ: 946 ml

Cena klubowa >>>   Cena sprzedaży detalicznej >>>


SPOSÓB UŻYCIA:
Dorośli - przyjmować profilaktycznie od 2 do 6 łyżek dziennie między posiłkami.
Dzieci -  przyjmować profilaktycznie 2-6 łyżeczek  dziennie między posiłkami.

Wstrząsnąć przed użyciem. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

SKŁAD: Koncentraty soków z mangostanu właściwego, czerwonych winogron, truskawek, żurawiny wielkoowocowej, malin, wiśni, jabłek, gruszek, borówki amerykańskiej, przecier gruszkowy.

 


 wyślij link